پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با انجام یک تحقیق تاثیر استفاده از کپسول جوانه گندم را در کاهش دردهای پس از زایمان بررسی کردند.
به گزارش ایسنا، «پس‌درد زایمان»؛ یکی از مشکلات دوران پس از زایمان است که تسکین آن می‌تواند موجب تعامل بهتر مادر و نوزاد و همچنین بهبود شیردهی شود.
در دوران شیردهی استفاده از برخی داروها محدودیت‌هایی دارد و گیاهان دارویی می‌توانند به دلیل عوارض کم‌تر و پذیرش بیشتر، برای کاهش پس‌دردهای زایمانی مفید باشند. با توجه به خاصیت ضد التهابی جوانه گندم، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با انجام یک مطالعه تاثیر جوانه گندم را بر شدت پس درد زایمان مورد بررسی قرار دادند.
این تحقیق با روش کارآزمایی بالینی دو سوکور شاهددار،  بر روی 90 زنی که زایمان طبیعی کرده  و دو ساعت از زایمان آن‌ها گذشته بود و از پس‌درد زایمانی متوسط تا شدید شکایت داشتند، انجام شد. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه 45 نفری جوانه گندم و دارونما قرار گرفتند. در گروه مداخله به مدت 48 ساعت هر شش ساعت یک بار یک عدد کپسول 500 میلی گرمی جوانه گندم و در گروه کنترل کپسول دارونما داده شد.
یافته‌ها نشان داد که دو گروه از نظر شدت درد قبل از مداخله با هم تفاوتی نداشتند. میزان کاهش شدت پس‌درد در افراد با درد متوسط در دو گروه به طور معنی‌داری کاهش یافت اما این کاهش در مقایسه دو گروه اختلاف معنی داری نداشت، ولی کاهش شدت پس‌درد در نمونه‌های با درد شدید، در گروه جوانه گندم به طور معنی‌داری بیشتر بود. همچنین نتایج نشان داد که تعداد کپسول‌های مفنامیک اسید مصرف شده در گروه جوانه گندم به طور معنی‌داری کم‌تر بود و هیچ عارضه جانبی نیز گزارش نشد.
با توجه به نتایج به‌دست آمده، پژوهشگران این مطالعه می‌گویند: به نظر می‌رسد کپسول جوانه گندم به عنوان یک گیاه دارویی سبب کاهش شدت پس‌دردهای شدید زایمان می‌شود. با توجه به این‌که عوارض جانبی با استفاده از آن در گزارش حاضر دیده نشد، توصیه می‌شود که بعد از زایمان به منظور کاهش پس‌دردهای زایمانی مورد استفاده قرار گیرد. 
نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «تاثیر کپسول جوانه گندم بر شدت درد بعد از زایمان در بیمارستان مهدیه شهر تهران» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و صدیقه امیرعلی اکبری نوش آبادی، شهناز ترک زهرانی و ملیحه نصیری؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در انجام آن مشارکت داشتند.
انتهای پیام 

 

source

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.