محققان کشور تفاوت بیان ژن‌های مرتبط با استروئیدوژنزیس در چربی زیر جلدی ناحیه شکمی زنان باردار مبتلا و غیرمبتلا به سندرم تخمدان پرکیست را بررسی کردند که نتیجه این پروژه در حوزه چزشکی مهم است.
به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون پژوهش‌های اندکی در خصوص بافت چربی زنان باردار مبتلا به سندرم تخمدان پرکیست انجام گرفته است. اما محققان کشور با انجام پروژه ای که در زمینه بیان ژن‌های مرتبط با استروئیدوژنزیس در چربی زیر جلدی ناحیه شکمی زنان باردار مبتلا و غیرمبتلا به سندرم تخمدان پرکیست، نشان دادند بیان ژن‌های مربوط به استروئید در بافت چربی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پرکیست متفاوت است.
طی این پروژه، بافت چربی شکمی از ۱۲ زن باردار مبتلا به سندرم تخمدان پرکیست و ۳۶ زن باردار غیر مبتلا، با خصوصیات عمومی تقریبا مشابه (خصوصیاتی مانند سن و شاخص توده بدنی) حین سزارین برداشته شد. سپس بیان ۱۵ ژن مرتبط با استروئیدزایی در بافت چربی زیرجلدی ناحیه شکم در دو گروه بررسی و مقایسه شد.
نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللی BMC Pregnancy and Childbirth به چاپ رسیده است، نشان داد، زنان مبتلا به سندرم تخمدان پرکیست بیان STAR، CYP۱۱A۱، CYP۱۷A۱، ۱۱BHSD۱ و ۱۱BHSD۲ به شکل معنی‌داری بیشتر بود. همچنین، بیان CYP۲۱ در زنان غیرمبتلا به سندرم تخمدان پرکیست چهار برابر بیشتر از زنان مبتلا بود.
میان بیان سایر ژن‌های مورد بررسی در دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.
نتایج این پژوهش نشان داد، بیان ژن‌های درگیر در متابولیسم گلوکوکورتیکوئیدها و مینرالوکورتیکوئیدها در زنان باردار مبتلا و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پرکیست در بافت چربی زیرجلدی ناحیه شکم متفاوت است. این یافته حائز اهمیتی است.
این پروژه توسط دکتر مریم شاه حسینی، دکتر علیرضا علیزاده، دکتر اشرف معینی، ندا امامی، دکتر پریچهر یغمایی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات انجام گرفته است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.