مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، به منظور سنجش نگرش شهروندان در خصوص دولت سیزدهم، نظرسنجی را در مقیاس ملی در شهریورماه ۱۴۰۰ انجام داد.
به گزارش ایسنا، نظرسنجی به منظور سنجش نگرش شهروندان در خصوص دولت سیزدهم، در روزهای ۲۱ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ در مقیاس ملی و با شیوه مصاحبه تلفنی انجام شد. جامعه آماری این نظرسنجی کلیه شهروندان ۱۸ سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن ۱۵۸۱ نفر بودند. ۵۰.۲ درصد پاسخگویان مرد و ۴۹.۸ درصد نیز زن بودند؛ همچنین ۳۸.۳ درصد پاسخگویان در مراکز استان، ۳۵.۶ درصد در شهرهای کوچک تر و ۲۶.۱ درصد در روستاها سکونت داشتند.
 از شهروندان سوال شد: «فکر می‌کنید این دولت در مقایسه با دولت قبلی چگونه عمل خواهد کرد؟» ۵۳.۲ درصد معتقدند دولت آقای رئیسی در مقایسه با دولت قبلی بهتر باشد و ۹.۶ درصدگفته‌اند بدتر عمل خواهد کرد و ۲۱ درصد معتقدند فرقی نخواهد کرد. همچنین ۱۵ درصد در این ‌خصوص اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و ۱.۱ درصد نیز پاسخ نداده‌اند. ۱۲.۹ درصد مردها معتقدند دولت آقای رئیسی در مقایسه با دولت قبل بدتر عمل خواهد کرد، درحالی که این میزان بین زنان ۶.۵ درصد است.
در بین گروه‌های تحصیلی، ۵۵.۷ درصد افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و ۵۱.۱ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی معتقدند دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل بهتر عمل خواهد کرد. ساکنین مناطق روستایی (۵۷.۴ درصد) نیز در مقایسه با ساکنین شهرهای غیر مرکز استان (۵۵.۶ درصد) و مراکز استان‌ها (۴۹.۴ درصد) به عملکرد دولت سیزدهم امیدوارترند.
تخصص و توانمندی کابینه دولت سیزدهم
 از شهروندان پرسیده شد: «به نظر شما کابینه آقای رئیسی توانمندی لازم برای مدیریت امور کشور را دارد؟» که ۵۷.۶ درصد معتقدند کابینه آقای رئیسی توانمندی لازم برای مدیریت امور کشور را دارد و در مقابل ۱۸.۸ درصد گفته‌اند توانمندی لازم را ندارد. ۲۳.۶ درصد افراد در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی کرده یا به سوال پاسخ نداده‌اند.

باور به توانمندی کابینه دولت سیزدهم در مدیریت امور کشور بین افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی (۶۳.۹ درصد) بیش از افراد دارای تحصیلات دانشگاهی (۴۸.۶ درصد) است. ساکنین مناطق روستایی (۶۸.۱ درصد) در مقایسه با شهرهای کوچکتر (۵۹.۱ درصد) و مراکز استان‌ها (۵۰.۵ درصد) بیشتر معتقدند کابینه آقای رئیسی توانمندی لازم برای مدیریت کشور را دارد.
ملاک انتخاب اعضای کابینه دولت سیزدهم
 ۳۷ درصد مردم معتقدند «اعضای دولت آقای رئیسی براساس توانایی و تخصص انتخاب شده‌اند» و در مقابل ۲۹.۴ درصد گفته‌اند «اعضای دولت براساس وابستگی جناحی و سیاسی انتخاب شده‌اند». همچنین ۳۳.۵ درصد نیز در این خصوص اطلاعی نداشته یا به سوال پاسخ نداده‌اند.
عمل به وعده‌های داده شده
 در سؤالی از شهروندان پرسیده شد «آقای رئیسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن وعده‌هایی داده‌اند. شما بفرمایید آیا دولت ایشان می‌تواند به این وعده‌ها عمل کند؟» بر اساس نتایج نظرسنجی، امید به تحقق برخی وعده‌ها بیش از سایر موارد است. مردم بیشترین امید را به تحقق واکسیناسیون عمومی تا بهمن‌ماه و کمترین امید را به تحقق وعده رفع تحریم‌ها و کنترل تورم و گرانی دارند.

محبوبیت و تایید اقدامات آقای رئیسی از سوی مردم
 ۵۱.۱ درصد مردم محبوبیت آقای رئیسی در جامعه را زیاد، ۲۲.۲ درصد کم و ۱۶.۳ درصد متوسط می‌دانند. ۱۰.۳ درصد نیز دراین زمینه اظهار بی‌اطلاعی کرده و به سوال پاسخ ندادند. زنان (۵۲.۲ درصد) بیش از مردها (۵۰.۲درصد) معتقدند آقای رئیسی در جامعه محبوبیت زیادی دارد. گروه سنی بالای ۵۰ سال (۵۳.۳درصد) بیش از سایر گروه‌های سنی معتقدند محبوبیت آقای رئیسی زیاد است.
 مقایسه روند ارزیابی مردم از میزان محبوبیت رئیس‌جمهور در جامعه نشان می‌دهد درصد کسانی که محبوبیت ایشان را زیاد ارزیابی کرده‌اند، از ۴۸.۲ درصد در تیرماه به ۵۱.۱ درصد در شهریور رسیده و می‌توان گفت ارزیابی مردم از محبوبیت عمومی رئیس‌جمهور ۲.۹ درصد افزایش یافته است.

در ادامه از مردم پرسیده شده است «آیا سیاست‌ها و اقدامات آقای رئیسی را به عنوان رئیس جمهور تأیید می‌کنید یا خیر؟» ۶۸.۶ درصد مردم سیاست‌ها و اقدامات آقای رئیسی را تأیید می‌کنند و در مقابل ۱۵.۲ درصد گفته‌اند تأیید نمی‌کنند. ۱۶.۱ درصد نیز به این سوال پاسخ نداده‌اند. زنان تا حدودی بیش از مردان سیاست‌های آقای رئیسی را تأیید می‌کنند. این میزان بین جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال (۷۲.۱ درصد) بیش از افراد بالای ۵۰ سال (۷۰ درصد) و افراد ۳۰ تا ۴۹ سال (۶۵.۹ درصد) است.
نتایج کامل این نظرسنجی بر روی وب‌سایت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) قرار دارد.

انتهای پیام

source