زمان حذف و اضافه دروس نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی امروز شنبه ۱۰ مهرماه به پایان می‌رسد.
به گزارش ایسنا، زمان حذف و اضافه نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که از ۳ مهرماه آغاز شده بود، امروز شنبه ۱۰ مهرماه به پایان می رسد.
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای حذف و اضافه در نیمسال اول سال جاری باید به سامانه آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir  مراجعه کنند.
بنا بر اعلام قبلی دانشگاه آزاد اسلامی، زمان امتحانات رشته‌های غیرپزشکی این نیمسال از تاریخ ۱۸ لغایت ۳۰ دی ماه و زمان امتحانات رشته‌های گروه علوم پزشکی از تاریخ ۲۵ دی تا ۷ بهمن ماه سال جاری خواهد بود.
در تقویم آموزشی دانشگاه آزاد برای نیمسال دوم  سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ آمده است که ثبت‌نام و انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ ۹ لغایت ۲۱ بهمن ماه انجام می‌شود و کلاس‌های این نیمسال از تاریخ ۲۳ بهمن ماه آغاز خواهد شد. 
دانشجویان می‌توانند حذف و اضافه واحدهای خود را در باره زمانی۳۰ بهمن تا ۵ اسفند ماه سال جاری انجام دهند. 
برگزاری امتحانات رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد در این نیمسال از تاریخ ۲۸ خرداد تا ۹ تیرماه سال آینده و زمان امتحانات رشته‌های گروه علوم پزشکی از تاریخ ۴ تا ۱۶ تیر ماه سال آتی خواهد بود.
انتهای پیام 

source