رییس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با تاکید بر اینکه برای ایجاد ارزش افزوده در صنعت غذایی نیاز به توسعه فناوری داریم، گفت: در این راستا کاهش ضایعات مواد غذایی و توسعه روش‌های ایجاد ارزش افزوده از ضایعات مواد غذایی و شناسایی چالش‌های ملی در ایمنی و امنیت غذایی به عنوان جهت گیری‌های تحقیقاتی در این مؤسسه انتخاب شده است.
به گزارش ایسنا دکتر قدیر رجب‌زاده امروز در وبینار ماموریت محوری و پاسخگویی به نیازهای کشور در حوزه صنایع غذایی، این مؤسسه را یک مؤسسه تحقیقاتی در حوزه صنایع غذایی دانست و افزود: انجام پژوهش‌های کاربردی و ایجاد ارزش افزوده، ایجاد امنیت غذایی و سلامت غذایی و ارائه خدمات به سایر مؤسسات علمی و تحقیقاتی از جمله ماموریت‌های این مؤسسه تعریف شده است.
وی با اشاره به بخش‌های مختلف تحقیقاتی در این مؤسسه اظهار کرد: این مؤسسه برای انجام تحقیقات کاربردی به آزمایشگاه‌هایی چون زیست فناوری مواد غذایی، شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی، نانو فناوری مواد غذایی و خدمات پلاسما مجهز شده است.
رجب زاده، با اشاره به جهت گیری‌های پژوهشی در این مؤسسه یادآور شد: شناسایی چالش‌های ملی در ایمنی و امنیت غذایی و ارائه راهبردهای برون رفت از چالش‌ها، کاهش ضایعات مواد غذایی و توسعه روش‌های ایجاد ارزش افزوده از ضایعات مواد غذایی، طراحی و ارائه دانش فنی جیره‌های غذایی در شرایط خاص، ارائه دانش فنی تولید مواد اولیه در صنایع غذایی، پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و نوآورانه در صنایع غذایی از جهت گیری‌های تحقیقاتی ما به شمار می‌رود.
رییس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، همکاری با سایر دستگاه‌ها را از دیگر زمینه‌های فعالیت این مؤسسه نام برد و افزود: بر اساس اعلام وزارت علوم، این مؤسسه رتبه اول را در تعداد قراردادهای همکاری دارد.
رجب زاده تعداد اختراعات این موسسه را ۳۶ مورد اعلام کرد و یادآور شد: برای ایجاد ارزش افزوده در صنعت غذایی نیاز به توسعه فناوری داریم و این مؤسسه افتخار دارد که از سوی بخش‌های صنعتی تقاضاهایی را دریافت کرده است، ضمن آنکه ما نیز در حوزه صنعت پیشنهاداتی داشتیم که مورد موافقت قرار گرفته است.
انتهای پیام

source