معاون پژوهشی پژوهشگاه رویان بابیان اینکه دانش فنی شبیه سازی برخی حیوانات بدست آمده، گفت:اما باید سازمان محیط زیست با ایجاد زیرساختها، امکان شبیه سازی برخی حیوانات در حال انقراض را فراهم کند.
پروانه افشاریان در خصوص اقدامات پژوهشگاه رویان در زمینه جلوگیری از حیوانات در حال انقراض با استفاده از شبیه سازی و سلول بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون این علم را برای شبیه سازی بزهای مختلفی با ویژگی‌های خاص در پژوهشگاه رویان اصفهان بکار گرفتیم.
معاون پژوهشی پژوهشگاه رویان با بیان اینکه بکارگیری این روش در خصوص سایر حیوانات کار پیچیده‌ای برای محققان رویان نخواهد بود، گفت: زیرا دانش فنی این اقدام بدست آمده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات بعدی محققان رویان در زمینه جلوگیری از انقراض برخی حیوانات با نژاد بومی کشور گفت: شبیه سازی و جلوگیری از انقراض نسل یوزپلنگ و سایر حیوانات (همچون قوچ قمیشلو که در اصفهان انجام شده است) امکان پذیر است اما نیاز به هزینه‌های بالایی دارد.
افشاریان با تاکید بر اینکه همچنین همکاری چند سازمان دولتی برای هر مورد شبیه سازی نیاز است گفت: سازمان محیط زیست یکی از این سازمانهاست که می‌بایست شبیه سازی را اولویت کار خود قرار دهد و به این قضیه ورود کند تا امکانات و شرایط مورد نیاز را برای شروع پژوهش‌های مورد نیاز در راستای جلوگیری از انقراض هر گونه خاص را برای محققان رویان فراهم سازد.
به گفته معاون پژوهشی پژوهشگاه رویان، درواقع تصمیم گیری این موضوع به سیاستهای سازمانهای بالا دستی تصمیم گیرنده باز می‌گردد تا با ایجاد زیرساخت‌ها، در کنار دانش و مهارتهایی که همکاران ما در پژوهشگاه رویان کسب کرده‌اند، شرایط برای جلوگیری از انقراض حیوانات ایرانی فراهم شود.
وی افزود: در اصل این اقدام نیاز به کارفرما دارد همانطور که بزهای سانن (نژاد شیرده با حجم بالا) و مورسیا (نژاد گوشتی) کارفرما داشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گرنت شبیه سازی ۲ هزار راس از این بزها را تقبل کرد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source