سازمان فضایی ایران با به کارگیری فناوری سنجش از دور و توانایی‌های تصاویر ماهواره‌ای دمای سطح زمین (LST) کشور را در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ اندازه گیری کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دمای سطح زمین (Land Surface Temperature :LST) که عمدتاً حاصل بازتابش پوشش‌های طبیعی شامل خاک، برف و پوشش گیاهی است از جمله متغیرهایی است که اطلاعات مفیدی را در رابطه با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زیر سیستم‌های زمین (هوا کره، آب کره، خاک کره، گیاه کره و انسان کره) و فرآیندهای آنها فراهم می‌کند.
این نوع از دما، تابعی از انرژی خالص در سطح زمین است که به مقدار انرژی رسیده به سطح زمین، گسیل‌مندگی سطح، رطوبت و جریان هوای اتمسفر بستگی دارد.
دمای سطحی زمین در بسیاری از مطالعات علمی از قبیل اقلیم شناسی، هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژی، زمین شناسی، باستان شناسی، مصرف انرژی و غیره به عنوان یک عامل مهم مطرح شده و از جمله پارامترهای مهمی است که می‌تواند نشان دهنده تغییرات دما در سطح زمین باشد.
با تحلیل و بررسی نقشه‌های LST، اطلاعات مفیدی در زمینه بررسی پدیده‌های مختلف از جمله تجزیه و تحلیل جزایر حرارتی در کلان شهرها، تشخیص آنومالی‌های حرارتی مربوط به زلزله، شناسایی منابع زمین گرمایی، پایش خشکسالی و آتش سوزی را می‌توان تهیه کرد.
در این میان بکارگیری فناوری سنجش از دور و توانایی‌های تصاویر ماهواره‌ای، یکی از راه‌های اندازه‌گیری دمای سطح زمین است. اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران دمای سطح زمین در کشور را در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ اندازه‌گیری کرده است.
پایش دمای سطح زمین کشور
با استفاده از دمای روزانه سطح زمین می‌توان نقشه حداکثر دمای ماهیانه را برآورد کرده و توزیع جغرافیایی الگوهای حرارتی در سطح کشور را شناسایی و بررسی کرد. همچنین می‌توان نقشه‌های حداکثر دمای ‏ماهیانه و فصلی را نسبت به تاریخ مشابه در سال‌های گذشته مورد بررسی قرار داد.
تولید و مقایسه این نقشه‌ها برای متخصصین در حوزه‌های کاربردی مختلف بسیار مهم و با اهمیت است. ‏
با استفاده از ‏تصاویر ماهواره ترا (سنجنده مادیس)، بیشینه دما ماهیانه، میانگین بیشینه دمای ماهیانه، میانگین دمای ماهیانه و حداقل دما کشور در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به دست آمده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین دمای ثبت شده در کشور مربوط به خرداد ماه حدود ۸۰/۶ درجه سانتیگراد است و پس از آن روند کاهش دما را شاهد هستیم.
وضعیت پارامترهای دمایی کشور در ۶ ماهه ابتدایی امسال
پایش ماهواره‌ای دمای سطح زمین در ۶ ماهه اول امسال
همچنین مطابق بررسی‌های انجام شده گرم‌ترین استان‌های کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ استان‌های خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، هرمزگان، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی و گلستان بوده‌اند.
گزارش ۶ ماهه دمای سطح زمین کشور در سال ۱۴۰۰
پایش ماهواره‌ای دمای سطح زمین در ۶ ماهه اول امسال
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source