مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی کارگروهی در حوزه صنایع غذایی متشکل از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها را در راستای صنعتی سازی ایده‌ها، ارائه کرد.
به گزارش ایسنا دکتر سعید سیف امروز در وبینار ماموریت محوری و پاسخگویی به نیازهای کشور در حوزه صنایع غذایی با اشاره به زمینه سازی دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم با دستگاه‌های اجرایی، افزود: ما در این زمینه اقدامات گسترده‌ای را اجرایی کردیم، به گونه‌ای که با وزارت نفت حدود ۳۹ طرح همکاری داریم و تعدادی پروژه مشترک با سازمان محیط زیست و وزارت دفاع تعریف کرده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه امروزه انتظارات از دانشگاه‌ها در زمینه رفع نیازها افزایش یافته است، اظهار کرد: از این رو دانشگاه‌ها باید اثرگذار و موثر باشند و لازمه تحقق این امر شناخت موضوعات کشور است و برگزاری چنین جلساتی در حد معرفی و شناخت اولیه است، از این رو امیدواریم طرفین همکاری یعنی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در مذاکرات خود به دستورالعمل‌ها و روش‌های مشترک همکاری برسند.
سیف با بیان اینکه در حال حاضر ابزارهای لازم در دانشگاه‌ها برای حرکت به سمت ماموریت گرا شدن وجود دارد، اظهار کرد: امیدواریم دانشگاه‌ها به سمت اثربخشی و ماموریت گرایی در حوزه‌های مختلف حرکت کنند و در این راستا اگر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در حوزه های مختلف به ویژه صنایع غذایی ایده ای دارند، ارائه دهند و در این راستا جلساتی را برگزار کنند.
مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطر نشان کرد: بر اساس جمع بندی‌های صورت گرفته پیشنهاد می‌شود دانشگاه‌هایی که دارای رشته‌های مرتبط با صنایع غذایی هستند و همچنین پژوهشگاه‌ها کارگروهی را در حوزه صنایع غذایی در راستای صنعتی سازی ایده‌ها تشکیل دهند.
انتهای پیام

source