ایسنا/مرکزی اختراع عضو هیات علمی دانشگاه تفرش با عنوان "تقویت مواد کامپوزیت با استفاده از نخ های نانولیفی"، دراداره ثبت اختراعات آمریکا به ثبت رسید.
دکتر حامد ثقفی عضو هیات علمی دانشگاه تفرش در مورد مراحل این ثبت اختراع بین‌المللی گفت: برای ثبت این اختراع در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا از طریق کانون پتنت ایران اقدام شد و در نهایت، ثبت با شماره US-۱۰۸۱۴۵۸۳-B۲ در USPTO  انجام شد.
وی ادامه داد: در این طرح از نخ های نانو لیفی برای تقویت لمینیت های کامپوزیتی در برابر لایه لایه شدگی استفاده می شود. استفاده از این روش در مقایسه با روش های مشابه، عملکرد بسیار بهتری داشته به صورتی که چقرمگی شکست بین لایه ای تا ۱۶ برابر افزایش می یابد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه تفرش، این اختراع، حاصل تحقیقات مشترک این عضو هیأت علمی دانشگاه تفرش با اساتید دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر قره آغاجی و دکتر لطیفی بوده است.
انتهای پیام

source