بررسی‌های یک مطالعه نشان داد ترس از سوزن، درد محل تزریق، هزینه اضافی، آسیب دیدن خانواده با سوزن، تجربیات دیگران، ضربه روحی روانی، سختی تزریق، ترس از عوارض، از عوامل موثر بر عدم تبعیت از انسولین درمانی هستند.
به گزارش ایسنا، برخی از بیماران مبتلا به دیابت که نیاز به تزریق انسولین دارند، از این نوع درمان تبعیت نکرده و از تزریق انسولین ممانعت می‌کنند. شناسایی عوامل موثر بر عدم تبعیت از انسولین درمانی، نقش مهمی در کیفیت زندگی و کاهش عوارض بیماری دیابت دارد.
با توجه به اهمیت این موضوع؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی فسا با انجام یک مطالعه عوامل موثر بر عدم تبعیت بیماران از انسولین درمانی را مورد بررسی قرار دادند. 
این مطالعه بر روی ۲۱۶ نفر  (۱۰۸ بیمار مبتلا به دیابت و ۱۰۸ نفر از خانواده افراد مبتلا به دیابت) انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و پرسش‌نامه عدم پذیرش انسولین، توسط بیماران و خانواده بیماران تکمیل شد.
یافته‌های این مطالعه نشان داد که در بین گروه بیماران دیابتی و خانواده بیماران، نمره عواملی مانند ترس از سوزن، درد محل تزریق، هزینه اضافی، آسیب دیدن خانواده با سوزن، تجربیات دیگران، ضربه روحی روانی، سختی تزریق، ترس از عوارض نسبت به دیگر عوامل به صورت معناداری بیشتر بود و این موارد از مهم‌ترین دلایل عدم مصرف انسولین در این گروه بودند.
پژوهشگران این مطالعه می‌گویند: به نظر می‌رسد با برگزاری کلاس‌های آموزشی و افزایش آگاهی بیماران و خانواده‌های آن‌ها، می‌توان میزان تبعیت از درمان را بهبود بخشید. همچنین لازم است مدیران و سیاستگذاران نظام سلامت، تمهیدات و برنامه‌ریزی لازم را در این موضوع به کار گیرند.
نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «مقایسه دیدگاه بیماران و خانواده آن‌ها در مورد عوامل تاثیرگذار بر عدم تبعیت از انسولین درمانی: مطالعه توصیفی مقطعی در جنوب استان فارس» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و بابک پزشکی و زهرا صالحی؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی فسا در انجام آن مشارکت داشتند.
انتهای پیام

source