مقاله تأثیر مجموعه‌ای از فرآورده‌های طب ایرانی در تسریع بهبود بیماران مبتلا به کرونا در مجله Phytotherapy Research به چاپ رسید.
به گزارش ایسنا، در راستای رویکرد پژوهشی دانشکده طب ایرانی مبنی بر ارائه مطالعات طب ایرانی مبتنی بر شواهد علمی، نتایج مطالعه و کارآزمایی بالینی تأثیر مجموعه‌ای از فرآورده‌های طراحی‌شده بر اساس طب ایرانی (شامل دو کپسول و یک جوشانده) در تسریع بهبود بیماران مبتلا به کرونا، در مجله Phytotherapy Research (با ایمپکت ۵/۸) منتشر شد.
این مقاله، حاصل مطالعه بر روی بیش از ۳۸۰ بیمار مبتلا به کرونا بوده و با مشارکت ۳۷ استاد و پژوهشگر در رشته‌های گوناگون از دانشگاه‌های مختلف کشور و همکاری پنج مرکز علمی و پژوهشی در تهران، اصفهان و کاشان به ثمر نشسته است.
نتیجه این مطالعه، کاهش ۵۰ درصدی زمان بستری بیماران مبتلا به کرونا و تسریع بهبودی را به عنوان پیامد اولیه (Primary outcome) نشان داده است و تأثیر معنادار بر روی ۱۱ مؤلفه از میان ۱۶ مؤلفه مورد سنجش، به عنوان پیامدهای ثانویه (Secondary outcomes) مطرح بوده است.
بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده طب ایرانی، دکتر مهرداد کریمی، دانشیار طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان نویسنده اول، دکتر حمید عمادی کوچک، استاد عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان نویسنده مسئول دوم و دکتر آرمان زرگران، استادیار داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان نویسنده آخر و مسئول، در نگارش این مقاله مشارکت داشتند.
لینک دسترسی به مقاله:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ptr.7277
انتهای پیام

source