مدرسه پاییزه نقشه‌برداری مغز از سوی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به منظور افزایش اطلاعات و آگاهی در این حوزه به صورت مجازی برگزار می‌شود.
به گزارش ایسنا، این رویداد به صورت مجازی از ۱۶ تا ۲۰ آبان ماه سال جاری با همکاری گروه علمی سیناپس برگزار می‌شود. تحریک مغزی و سیگنال‌های مغزی دو محور آن است که شرکت‌کنندگان در رویداد در این حوزه توانمند می‌شوند.
همچنین پژوهش در علوم اعصاب شناختی و نقشه برداری مغز، آناتومی و فیزیولوژی کاربردی مغز، مبانی نقشه برداری مغز و شبکه های عصبی، کاربردهای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در پردازش سیگنال‌های مغزی، تازه‌های تحریک مغزی و کاربردهای نقشه مغزی در تحریک الکتریکی مغز برخی از مباحثی است که در این مدرسه پاییزه آموزش داده می‌شود.
حضور در مدرسه برای کلیه علاقه‌مندان به دانش مغز آزاد است. مدرسه پاییزه نقشه برداری مغز با حضور اساتید برجسته سعی در بالا بردن سطح دانش افراد نسبت به مغز دارد. علاقه‌مندان برای ثبت نام و حضور در این رویداد می‌توانند به سایت آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز مراجعه کنند.
به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با هدف پاسخگویی بخشی از نیازهای پژوهشی و فناوری کشور در زمینه ایجاد زیرساخت تصویربرداری و تحریک مغزی برای تحقیقات شناختی و ارائه خدمات دانش‌بنیان در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی و نقشه‌برداری مغز با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه‌اندازی شده است.
انتهای پیام

source