دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز تحقیقات ژئوهیدرولوژی وابسته به شورای ملی پژوهش در کشور ایتالیا با هدف همکاری‌های علمی متقابل تفاهم‌نامه منعقد کردند.
به گزارش ایسنا، فعالیت مرکز تحقیقات ژئوهیدرولوژی ایتالیا جهت حفاظت در برابر مخاطرات ژئوهیدرولوژیک مانند فرونشست، فروچاله، فرسایش و سایر مخاطرات مرتبط متمرکز است و تفاهم‌نامه منعقد شده بین دو نهاد، این امکان را می‌دهد تا ضمن تمرکز بر فعالیت‌های علمی مشترک و تبادل استاد و دانشجو، بر روی موضوعاتی که امروز به عنوان چالش‌های محیط زیست و مخاطرات زیست بوم‌های ایران مطرح است، فعالیت‌های علمی و طرح‌های مشترک پژوهشی جهت حل بحران صورت گیرد.

عمده محورهای این تفاهم‌نامه بر مباحث مرتبط با فرسایش، حفاظت و احیاء خاک، ژئومورفولوژی خاک، تخریب خاک و اکوژئومورفولوژی، مدلسازی مخاطرات ژئوهیدرولوژیک بویژه فرسایش زیرزمینی و تونلی، فرونشست و گسترش فروچاله‌ها و مدیریت ریسک و حل این بحران‌ها تاکید دارد.

تبادل استاد و دانشجو در خصوص موضوعات مورد بحث در تفاهم‌نامه، برگزاری دوره‌ها و سیمنارهای مشترک علمی و نیز انجام تحقیقات مشترک و امکان استفاده مشترک از امکانات، ابزار و تجهیزات لازم جهت پژوهش‌ها، از جمله انتظارات و فعالیت‌هایی است که در تفاهم‌نامه دیده شده است.

به نقل از دانشگاه فردوسی، این تفاهم نامه به کوشش دکتر عادل سپهر، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و نیز مدیر گروه پژوهشی مخاطرات محیطی و مدیریت اکوسیستم پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان هماهنگ کننده و رابط علمی این دانشگاه با طرف ایتالیایی و با امضاء رییس دانشگاه فردوسی و رییس مرکز تحقیقات ژئوهیدرولوژی ایتالیا در دو نسخه منعقد شد.
انتهای پیام

source