برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ سازمان فناوری اطلاعات ایران به تصویب صاحبان سهام این شرکت رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران، برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ به تصویب اعضای مجمع رسید.
در این جلسه محسن نادری‌منش سرپرست سازمان فناوری اطلاعات ایران در حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صمت و امور اقتصاد و دارایی و نیز سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور به ارائه گزارشی تفصیلی از عملکرد برنامه‌ها در سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی برنامه‌های این سازمان در سال ۱۴۰۱ پرداخت.
وی در خصوص چشم انداز سازمان فناوری اطلاعات ایران به دو محور اساسی خلق فرصت منصفانه در استفاده از خدمات دیجیتال برای همه شهروندان در شبکه ملی اطلاعات و دریافت حداقل یک خدمت دولت الکترونیکی برای هر خانوار مستقر در ایران اشاره کرد و به تبیین اهم تکالیف ابلاغی، راهبردها و اهداف کمی سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال ۱۴۰۰ پرداخت.
در ادامه نیز شاهین جعفرپور رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات، سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را زمان پوست‌اندازی سازمان فناوری اطلاعات ایران دانست و اظهار داشت: برنامه ۱۴۰۱ این سازمان دارای چهار محور دولت هوشمند، شبکه ملی اطلاعات، توانمندسازی کسب و کارها و سیاستگذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتقای سطح امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات است.
برآورد وضعیت ارائه خدمات و بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ و همچنین بررسی بودجه پیشنهادی در سال ۱۴۰۱ از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه مجمع مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source