معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، دستورالعمل «آئین‌نامه شورای تعامل و هم‌اندیشی دانشجو و دانشگاه» را با هدف ایجاد تعامل مؤثر دانشجویان در حل مسائل مرتبط با محورهای «صنفی و رفاهی» و «خدمات آموزشی» برای اعتلای دانشگاه در کلیه سطوح ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر فرزاد جهان‌بین در «آئین‌نامه شورای تعامل و هم‌اندیشی دانشجو و دانشگاه» که به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها ابلاغ شده، تأکید کرده است: این آئین‌نامه در راستای تقویت زمینه های مشارکت، هم‌فکری و همکاری دانشجویان در محورهای صنفی-رفاهی و خدمات آموزشی در چارچوب مدیریت اسلامی، ترویج قانون‌گرایی و مسئولیت‌پذیری، رسالت ها و اهداف دانشگاه و صیانت از سرمایه های پرافتخار کشور تدوین و ابلاغ شده است.
در آئین‌نامه شورای تعامل و هم‌اندیشی دانشجو و دانشگاه آمده است: “اصل بنیادی و اساسی پیشرفت و تعالی در هر مجموعه، ارتباط دوسویه مدیران و مخاطبان آن مجموعه است. دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مولود فرهنگی و علمی انقلاب اسلامی و یکی از مهمترین مراکز تربیت و آموزش نیروی انسانی کشور، همواره تلاش می کند با بکارگیری دیدگاه ها و پیشنهادهای دلسوزان، به ویژه دانشجویان، حرکت در مسیر موفقیت و دستیابی به آرمان های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تداوم بخشد.
اهداف تدوین و ابلاغ آئین‌نامه شورای تعامل و هم‌اندیشی دانشجو و دانشگاه شامل مواردی از جمله تعامل مؤثر دانشجویان در حل مسائل مرتبط با محورهای «صنفی و رفاهی» و «خدمات آموزشی» برای اعتلای دانشگاه در کلیه سطوح و ایجاد بستر ارتباط مستقیم دانشجویان با مسئولان واحدهای دانشگاهی استان ها و سازمان مرکزی دانشگاه است.
بر اساس این آئین‌نامه؛ برگزاری جلسات هر دو هفته یک بار، طرح پیشنهادات و ارائه گزارش از وضعیت موجود و تبادل نظر و هم‌اندیشی با دانشجویان و دیگر اعضای شورا، هماهنگی  و یکپارچه‌سازی پیشنهادات، انتقادات و راهکارهای دانشجویان در محورهای مطروحه و… ازجمله وظایف شورای تعامل و هم‌اندیشی دانشجو و دانشگاه است.”
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، براساس بندهای این آئین‌نامه؛ شورای مذکور جنبه مشورتی و تعاملی برای اداره هرچه بهتر دانشگاه و ایجاد ارتباط سازنده مسئولان دانشگاه با دانشجویان دارد. همچنین معاون فرهنگی و دانشجویی واحد (رئیس شورا)، معاون آموزشی واحد (عضو)، مدیر دانشجویی واحد (دبیر شورا)، سه تا هفت نفر عضو دانشجویی به انتخاب دانشجویان براساس جمعیت دانشجویی واحد و دو تا 5 نفر از اعضای هیأت علمی واحد به پیشنهاد مدیران گروه آموزشی و انتخاب رئیس شورا براساس جمعیت هیأت علمی واحد، اعضای شورای تعامل و هم‌اندیشی دانشجو و دانشگاه را تشکیل می دهد.
انتهای پیام

source