سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف با شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو "IKIDO" قرار داد همکاری امضا کرد.
به گزارش ایسنا، این تفاهم نامه با هدف توسعه پژوهش‌های کاربردی، رفع مشکلات صنایع و تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز و ایجاد تحول در زمینه‌های طراحی، مشاوره و تولید با بهره‌گیری از توانمندی‌های مشترک سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو IKIDO به امضا رسید.
بر اساس این تفاهم نامه که به امضای دکتر آخوندی رییس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و مهندس زارع نژاد مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو IKIDO رسیده است، دو مجموعه در زمینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) در حوزه فعالیت‌های صنعت خودرو همکاری می‌کنند.
 مدت زمان این تفاهم نامه که سه شنبه ۲۰ مهرماه به امضا رسید، پنج سال تعیین شده است که در صورت تمایل طرفین قابل تمدید است.
قبل از امضا تفاهم نامه، مدیران شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو IKIDO از توانمندی‌های مراکز خدمات تخصصی، گروه‌های پژوهشی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های ساخت سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف بازدید کردند.
انتهای پیام

source