با حکم معاون تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت دکتر شیرین جلالی نیا با حفظ سمت، مسئولیت انجام امور مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات را بر عهده گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر فرید نجفی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت طی حکمی دکتر شیرین جلالی‌نیا را به عنوان مسئول مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات وزارت بهداشت منصوب کرد.
در این حکم آمده است: دکتر جلالی نیا، معاون برنامه‌ریزی امور پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، بدین‌وسیله با توجه به تجارت و سوابق کاری و با حفظ سمت، مسئولیت انجام امور مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات به شما واگذار می‌شود.
ضروری است تمامی وظایف محوله را تا اطلاع ثانوی با هماهنگی کامل اینجانب انجام دهید. امید است با تلاش و پشتکار خود شرایطی را فراهم آورید تا علاوه بر امور جاری مرکز، برنامه‌های توسعه‌ای و آتی با قدرت پیگیری شود.
پیش از این دکتر اصغر عبادی فر مسئولیت مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات وزارت بهداشت را برعهده داشت.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source