مقاله دکتر زبیر صمیمی؛ استاد دانشگاه بین‌المللی چابهار در انتشارات بین‌المللی Elsevier به چاپ رسید.
به گزارش ایسنا، مقاله دکتر صمیمی؛ عضو هیات علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه بین‌المللی چابهار با عنوان The effectiveness of affective compared to neutral working memory training in university students with test anxiety در نشریه Behaviour Research and Therapy از انتشارات Elsevier با ضریب تاثیر ۴/۴۷۳ (JCR-Q1) با همکاری استاد دانشگاه کمبریج و دانشگاه استرالیا به چاپ رسیده است و در سایت های معتبر علمی نظیر Science direct نمایه شده است.
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، لینک این مقاله از طریق آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است:
The effectiveness of affective compared to neutral working memory training in university students with test anxiety
انتهای پیام

source