مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال ۹۸ اقدام به طراحی و راه اندازی مراکز توانمندسازی استانی کرده که تاکنون بیش از ۵هزار و ۷۰۰ خدمت توسط این مراکز به شرکت های دانش بنیان و خلاق ارائه شده است.
به گزارش ایسنا، مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال ۹۸ اقدام به طراحی و راه اندازی مراکز توانمندسازی استانی کرد تا بستری مناسب برای تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق به خدمات و حمایت‌های ارائه شده باشد.
۱۹ مرکز توانمندسازی در استان های مختلف تا شهریور سال گذشته راه اندازی شد. اصفهان، فارس، قزوین، یزد، کرمانشاه، خراسان رضوی، خوزستان، البرز و زنجان برخی استان هایی هستند که این مراکز در آنها راه اندازی شده است.
در این مراکز مشاوران بومی و متخصص به صورت حضوری با ارائه راه حل های مناسب و دقیق مشکلات و چالش های شرکت های دانش بنیان و خلاق را رفع می کنند تا گامی برای افزایش توانمندی این شرکت ها باشد.
ارائه مشاوره های کسب و کار، برگزاری دوره های آموزشی و نشست های پرسش و پاسخ تخصصی با استفاده از ظرفیت بومی هر استان از وظایف این مراکز است. این مراکز به صورت دائمی در هر استان فعال هستند و خدمات ارائه می دهند. بیش از ۵هزار و ۷۰۰ خدمت توسط این مراکز به شرکت های دانش بنیان و خلاق ارائه شده است.
به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خدمات توانمندسازی توسط مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچون مشاوره های تخصصی کسب و کار، ارزش گذاری و تبادل فناوری، توسعه بازار داخلی، تبلیغات و اطلاع رسانی، تحقیقات بازار و منابع انسانی ارائه می شود. راه اندازی این مراکز هم ذیل همین خدمت انجام می شود.
انتهای پیام

source