بر اساس گزارش تحلیل علم‌سنجی وضعیت انتشار مقالات حوزه طب مکمل و جایگزین در پایگاه اینترنتی معتبر سایمگو (Scimago)، ایران رتبه چهارم جهان را در تولید دانش این حوزه در سال ۲۰۲۰ کسب کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تحلیلی سایمگو به‌عنوان یک پایگاه اینترنتی معتبر در تحلیل علم‌سنجی وضعیت انتشار مقالات بر حسب حوزه‌های مختلف دانش، ایران با تولید ۴۸۵ مقاله مرتبط با حوزه طب مکمل و جایگزین، در رتبه چهارم تولید دانش این حوزه در سال ۲۰۲۰ بعد از کشورهای چین، امریکا و هند ایستاد.

در گزارش این پایگاه که بر اساس داده‌های استخراج‌شده از نمایه اسکوپوس از سال ۱۹۹۶ تا کنون قابل دسترسی است، کشور ایران در تولید دانش کل حوزه پزشکی در سال ۲۰۲۰ نیز در رتبه هفدهم قرار گرفته و در طول دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ در مرتبه بیست‌ و دوم است که این موضوع و مقایسه آن با وضعیت حوزه طب مکمل و جایگزین، نشان از توان علمی کشور در حوزه طب سنتی و مکمل برای دستیابی به مرجعیت علمی در سطح جهانی دارد.

مقایسه جایگاه ایران در این حوزه در سال‌های گذشته، از رتبه دوازدهم در سال ۲۰۱۳ تا چهارم در سال ۲۰۲۰ نیز به‌خوبی نشان‌دهنده رشد توان علمی ایران است که این دستاورد بین‌المللی را می‌توان نتیجه افزایش توان علمی دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط دانست و تحقق مرجعیت علمی ایران در این حوزه از دانش، به‌شرط حمایت همه‌جانبه و موثر از پژوهش‌های مرتبط، دور از دسترس نبوده و به‌عنوان نقطه قوتی برای کشور مطرح است.

بنابر اعلام وبدا؛ گزارش جایگاه ایران در تولید مقالات حوزه طب مکمل و جایگزین در وب‌سایت سایمگو در آدرس زیر قابل مشاهده و دسترسی است:
 https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=۲۷۰۷&year=۲۰۲۰ 
انتهای پیام

source