هجدهمین کنفرانس بین المللی "مدیریت توسعه و پایداری در عصر تحولات بنیادین" آذر ماه سال جاری برگزار می‌شود و مهلت ارسال مقاله به این کنفرانس تا اول آبان خواهد بود.
به گزارش ایسنا، هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت توسعه و پایداری در عصر تحولات بنیادین، 9 آذر ماه 1400 برگزار می شود.
این کنفرانس توسط انجمن علوم مدیریت ایران و دانشگاه علامه طباطبائی به صورت سالانه برگزار می شود. هدف از برگزاری، ارائۀ آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی، تبادل ایده ها و برقراری ارتباطات موثر علمی و پژوهشی در حوزه‌های مختلف علوم مدیریت است.
اهداف کنفرانس هجدهم اینگونه اعلام شده است:
• آشنایی با آخرین دستاوردهای نوین علمی مدیریت در حوزه های مختلف در سطح ملی و جهانی
• تعامل و گفتمان میان اساتید و دانشجویان رشته مدیریت در سطح ملی و جهانی
• رفع پاره ای از معضلات و چالش های مدیریت در حوزه های مختلف
• گسترش و اتصال دانش مدیریت در سطح آکادمیک و اجرا
انتهای پیام

source