در این شماره از بسته اخبار علم و فناوری ایسنا، خبرهایی از گونه جدید دلتا زیر نظر محققان انگلستان، تلاش فیسبوک برای ساخت یک پلتفرم جدید، گزارش ناسا در خصوص آینده سفرهای فضایی و دو خبر دیگر را مرور می کنیم.
مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: نوید مرسلی / گوینده: محمد جلایی

source