Fasten یک سیستم مبتکرانه برای نصب و برداشتن چرخ عقب دوچرخه است ، عملی و مهمتر از همه بسیار سریع ، که نیازی به لمس زنجیر ندارد. این اثر یک فرانسوی به نام ژان پل لاگار است که برای این کار در یوروبیک 2021 جایزه دریافت کرد.
این روش واقعاً انقلابی برای اتصال ، به شما امکان می دهد چرخ عقب خود را تنها در چند ثانیه و بدون نیاز به هیچ گونه ابزاری تغییر دهید. در واقع ، اصل فستن همان است که در جلو است ، زیرا در اینجا یاتاقان ها دیگر در چرخ ها نیستند ، بلکه مستقیماً در قاب و چنگال قرار دارند. ناگهان ، مفهوم چرخ جلو یا عقب ناپدید می شود ، زیرا در هر دو مورد چسبندگی آنها در اینجا یکسان است.
بین زنجیره انتقال که باید تعویض شود و سیستم ترمز که نباید خراب شود ، تغییر چرخ عقب دوچرخه معمولاً احتیاط های کمی را می طلبد. در اینجا این دیگر صادق نیست. چفت و بست نیز باعث می شود که محورها بر روی دوچرخه باقی بمانند و بنابراین دیگر هیچ عنصری (چرب) برای حذف وجود ندارد و خطر آسیب یا کثیف شدن آنها وجود دارد. طراح آن ژان پل لاگار امیدوار است که اولین مدل این سیستم را در سال 2022 به کار گیرد. در هر صورت ، او با چندین تولید کننده در حال مذاکره است.
با سیستم جداسازی / مونتاژ چفت که توسط Fasten توسعه یافته است ، کاست و دیسک ترمز روی قاب ثابت می مانند. © مفهوم لاگار
Solex دوباره با دوچرخه برقی بازگشت

source