محققان بانک سلول‌های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی، در مطالعه‌ای موفق به جداسازی، کشت و تکثیر سلول‌های فیبروبلاست بز مرخز شدند.
به گزارش ایسنا، نابودی هرچه بیشتر حیوانات اهلی سالانه منجر به کاهش دسترسی پایدار و همیشگی آنها شده است. بنابراین، یک دیدگاه استراتژیک برای حفاظت از تنوع زیستی، مقابله با چالش‌های بی‌سابقه‌ای است که در گسترش جمعیت این جانوران در آینده با آن روبرو هستیم.
دکتر عبدالرضا دانشور آملی، مدیر بانک سلول‌های انسانی و جانوری در خصوص این دستاورد گفت: این مطالعه با هدف ایجاد و حفظ رده‌های سلولی فیبروبلاست بز مرخز به عنوان گونه‌ای در خطر انقراض انجام شد. در این راستا، سلول‌های فیبروبلاست اولیه از بیش از ۵۰ بز مرخز نر و ماده، جداسازی، کشت و تکثیر داده شد.
دانشور افزود: سلول‌های کشت‌یافته از نظر ویژگی‌های ظاهری، جمعیت و تکثیر سلول، آنالیز کروموزومی، آلودگی‌های میکربی و مایکوپلاسمایی و بیان پروتئین‌های فلوئورسنت با وکتورهای ویروسی بررسی شدند. بر اساس آزمون افتراق بین گونه‌ای، سلول‌های بدست آمده از این نژاد هیچ‌گونه آلودگی ادغام با سلول‌های دیگر و یا عدم شناسایی هویت را نداشته و بطور خالص ذخیره‌سازی و بانک شدند.
وی همچنین بیان کرد: موضوع حائز اهمیت در این پروژه توسعه بانک سلول‌های بز مرخز است که به عنوان کلکسیون سلولی گونه در معرض خطر انقراض در کشور به ثبت رسیده است. این مطالعه نشان داده است که می‌توان سلول‌هایی با حفظ پایداری خصوصیات ژنتیکی نگهداری و جمع‌آوری کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، نتایج این پژوهش در ژورنال Molecular Biology Reports به چاپ رسیده است.
انتهای پیام

source