پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی زابل امکان استفاده از تلفن همراه برای کمک به خودمراقبتی بیماران دیالیزی را بررسی کردند.
به گزارش ایسنا، کاربرد فناوری‌های نوین در بخش بهداشت و درمان کشورهای مختلف، مزایای بسیاری به دنبال دارد. فناوری تلفن همراه در ترکیب با تخصص‌های پزشکی امکان جدیدی به نام سلامت همراه را معرفی کرده که فرصت‌های جدیدی برای سلامت بیماران ایجاد کرده است.
به همین دلیل پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی زابل با انجام یک مطالعه سطح آگاهی بیماران و مراکز دیالیز شهرستان زابل را جهت به‌کارگیری موبایل در خود مراقبتی بیماران دیالیزی ارزیابی کردند.
این مطالعه کاربردی در مرکز دیالیز شهرستان زابل در سال 98-1397 انجام گرفت و بررسی‌های آن نشان داد اگر مدیران مراکز از به کارگیری موبایل برای خود مراقبتی بیماران دیالیزی حمایت کنند و تمام مسائل مربوط به آن را بررسی و مشکلات را برطرف کنند، می‌توان از مزایای به‌کارگیری موبایل در خود مراقبتی در مواردی مانند تسهیل روند درمان و مراقبت، پیگیری درمان در شهر خود، کاهش مسافرت، دسترسی بهتر به خدمات در مناطق محروم و کاهش هزینه‌ها بهره برد. 
نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «امکان‌سنجی به‌کارگیری موبایل در خودمراقبتی بیماران دیالیزی در شهرستان زابل در سال 98-1397» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و  نرگس نجاتی و سمانه سراوانی اول؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی زابل در انجام آن مشارکت داشتند. 
انتهای پیام

source