هر سال سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مسابقات ملی مناظره دانشجویی را با هدف رشد و شکوفایی فرهنگ گفت‌وگو، زمینه‌سازی برای شکل‌گیری تفکر خلاق و نقاد در میان دانشجویان، ایجاد انگیزه در جامعه در راستای گرایش به ارتقاء دانش و آگاهی، آموزش مسائل و مطالب علمی به‌صورت جذاب، قابل پذیرش و اثربخش و تمرین و تقویت فعالیت‌های گروهی منسجم و هدفمند را در سراسر کشور برگزار می‌کند. امسال برگزاری این مسابقات در استان تهران به ۳ دانشگاه تهران، صنعتی شریف و خواجه نصیر واگذار شده است که دانشگاه تهران این مسابقات را با بیشترین میزان مشارکت دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف از جمله امام صادق، علامه طباطبایی علوم قضایی، علم و فرهنگ  و تهران  در روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه برگزار کرد.

source