دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به اظهارنظر کارشناسی درباره طرح پذیرش بدون کنکور دانشجوی ایرانی فارغ التحصیل مدارس خارجی و ایرانی خارج از کشور پرداخت.
به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش آمده: طرح پذیرش بدون کنکور دانشجوی ایرانی فارغ التحصیل مدارس خارجی و ایرانی خارج از کشور» به شماره ثبت ٦٨٦ در تاریخ ۰۸/ ۰۴/ ۱۴۰۰ اعلام وصول شد و به امضای ٢٢ تن از نمایندگان مجلس رسیده است.

در این گزارش تصریح شده: این طرح در نظر دارد به دانشگاه ها اجازه دهد فارغ التحصیلان مدارس مذکور را که حداقل ٦ سال از دوران تحصیل پیش از دانشگاه (آموزش عمومی) خود را در مدارس غیرایرانی و یا مدارس ایرانی خارج از کشور گذرانده اند، با دریافت شهریه ای معادل شهریه دانشجویان خارجی پذیرش کنند. خاستگاه طرح، چنانکه از مقدمه توجیهی برمی آید، نه نشئت گرفته از یک نیاز و مطالبه مشخص، بلکه ناشی از تسری شیوه پذیرش دانشجوی خارجی به ایرانیانی است که حداقل ٦ سال از تحصیلات پیش از دانشگاه خود را در خارج کشور گذرانده اند.

در ادامه این گزارش ذکر شده: نتایج این گزارش نشان می دهد موضوع این طرح در اولویت قانونگذاری قرار ندارد و مغایر عدالت و قانون اساسی تشخیص داده شده است و درنهایت پیشنهاد رد این طرح داده می شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام

source