با آغاز حملات روسیه به اوکراین، نگرانی از وضعیت دانشجویان ایرانیِ اوکراین افزایش یافت. وزارت خارجه در اقدامی دیرهنگام به اتباع ایرانی هشدار داد که خود را به مناطق امن برسانند تا در اولین فرصت آنها را از کشور خارج کند. حدود دو هزار دانشجوی ایرانی در اوکراین در حال تحصیلند که برخی از آنها بصورت شخصی و گروهی دیگر به کمک وزارت خارجه در حال انتقال به مرزهای غربی این کشورند. تا دیروز برای بیش از ۲۰۰ دانشجو قطار فراهم شد تا آنها را به مرزهای غربی برسانند. وزارت خارجه گفته عدۀ کمی در شهر کی‌یِف باقی مانده‌اند ولی دیپلمات‌ها همچنان حضور دارند تا مطمئن شوند افراد باقیمانده هم خروجی امن داشته باشند.
خبرنگار: سارا سبزی / تدوینگر: عماد نعمتی / گوینده: حسین هرمزی

source