با دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نسبت بودجه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از کل بودجه سالیانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش ایسنا، طی ابلاغ دستور دکتر محمدعلی زلفی گل به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که توسط دکتر محمد سلیمانی، قائم مقام وزیر علوم به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صورت گرفته است، مقرر شد، در بودجه و اصلاحیه بودجه تفصیلی، سه درصد از کل بودجه سالیانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، طی ردیف جداگانه و مشخص به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تخصیص یابد.
قائم مقام وزیر علوم در این ابلاغیه تصریح کرد: رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ترتیبی اتخاد کنند تا اعتبار مذکور با نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی هزینه شده و عملکرد آن به هیئت امنا و معاونت یادشده ارائه شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر سلیمانی همچنین در پایان، بر نقش معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و نیز معاونان مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه، جهت اقدامات لازم در زمان تصویب و ابلاغ بودجه و اصلاحیه بودجه تفصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور پیگیری دستور وزیر علوم تاکید کرده است. ‌
انتهای پیام 

source