دکتر علی اکبر صالحی معاون پژوهشی و قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم ایران رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی (ص) شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و ترویج جایزه مصطفی، مهدی صفاری نیا دبیر شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی دکتر علی اکبر صالحی، را به عنوان رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی (ص) منصوب کرد.
علی اکبر صالحی پیش از این نیز با بنیاد مصطفی همراهی دیرینه‌ای را در حوزه‌های علمی و بین‌الملل، در جایگاه‌های مختلف داشته‌اند که موجب زمینه‌های گسترش همکاری‌ها و اثرگذاری‌های فرا-منطقه‌ای و جهانی این حرکت علمی-فرهنگی بوده است.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source