در کهنوج استان کرمان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۶ به ثبت رسید.
به گزارش ایسنا زلزله ای به بزرگای ۴.۶ در ساعت ۶ و ۳۶ دقیقه امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه کهنوج استان کرمان را لرزاند.
مختصات این زمین‌لرزه در عمق ۲۸ کیلومتری زمین، ۲۸.۲۳ درجه عرض شمالی و ۵۷.۵۸ درجه طول شرقی ثبت شده است.
کانون رومرکز این زمینلرزه در ۲۰ کیلومتری کهنوج، ۳۳ کیلومتری رودبار و ۴۱ کیلومتری عنبرآباد بوده است.
به گفته دکتر علی بیت اللهی، مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، این منطقه در راستای گسل فعال و لرزه‌زای “سبزواران” واقع شده است.
انتهای پیام

source