در جلسه‌ای که با حضور دکتر قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر محمدی رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار شد، تفاهم نامه همکاری بین ستاد توسعه زیست فناوری ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری نمودن زمینه‌ همکاری‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری در سطح ملی و بین‌المللی تفاهم‌نامه همکاری بین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری منعقد شد.
به گزارش ایسنا، اجرای طرح های تحقیقاتی و فناوری مشترک،توسعه همکاری های علمی و فناوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و برگزاری همایش ها، بهره مندی از تجارب طرفین در زمینه های آموزشی، پژوهشی فناوری و بین المللی، بهره مند شدن ازامکانات طرفین در توسعه دانش، فناوری از طریق برگزاری دوره های مشترک آموزشی، حمایت از پایان نامه ها و کارشناسی ارشد و دکترا در موضوعات مورد توافق،استفاده از ظرفیت های صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری و استفاده از توانایی های بخش خصوصی در راستای اهداف ذکر شده از جمله مفاد  این تفاهم نامه همکاری به شمار می روند.
همچنین مقرر گردید کار گروهی تخصصی جهت پیگیری اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه از طرف ستاد توسعه زیست فناوری و پژوهشگاه ژنتیک تشکیل شود.
انتهای پیام

source