روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی نیز از امضای تفاهم‌نامه بین رئیس این دانشکده با مسئول راه‌اندازی دانشکده تازه تاسیس امور مالیاتی و تجارت بین‌الملل دانشگاه تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، این تفاهم‌نامه به منظور ایجاد زمینه همکاری‌های آموزشی و برگزاری دوره آموزش زبان تجاری/ بازرگانی (Business Language) به زبان‌های پراستفاده و پرمخاطب تجاری در سطح ملی و بین‌المللی، بین دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی و دانشکده امور مالیاتی و تجارت بین‌الملل منعقد شد و به امضای دکتر فریده علوی رئیس دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی و دکتر هاشم آقازاده مسئول راه‌اندازی دانشکده امور مالیاتی و تجارت بین‌الملل دانشگاه تهران رسید.
در قالب این تفاهم‌نامه، اولین دوره آموزشی با زبان انگلیسی برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد و سپس در سایر زبان‌ها از جمله زبان چینی، زبان فرانسه و اسپانیایی نیز اقدام خواهد شد.
انتهای پیام

source