سرپرست قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: مهمترین دغدغه بنیاد در حال حاضر به کارگیری نخبگان در حل مسائل واقعی کشور است که باعث خلق ارزش افزوده‌های فناورانه در حل مسائل واقعی کشور می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، نشست کارگروه همفکری و زمینه‌سازی تعریف و هدایت فعالیت‌های مشترک معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان با حضور ناصر باقری مقدم؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، معاونان بنیاد و معاونین و مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، ناصر باقری مقدم؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در بکارگیری نخبگان در حل مشکلات کشور در چند سال اخیر گفت: این نشست در راستای تعریف و هدایت فعالیت‌های مشترک معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان به منظور بهره‌مندی از نخبگان داخل و خارج کشور در حوزه های مختلف و حل مسائل کشور و این آغاز راهی تازه برای هم‌افزایی بیش از پیش در این زمینه است.
وی ادامه داد: بنیاد ملی نخبگان آمادگی کامل دارد تا ظرفیت‌ها و امکانات خود را در راستای همکاری مشترک با تمام دستگاه‎های اجرایی از جمله معاونت علمی بازتعریف کرده و در موضوعات مختلف از جمله ستادهای فناوری، طرح‌های راهبردی فناورانه، شرکت‌های دانش بنیان و تعاملات بین المللی، سیاست گذاری‌های لازم در تنظیمات نهادی و قانونی جدید اقدام کند.
بسترسازی برای رشد اکوسیستم نوآوری در بنیاد ملی نخبگان
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در ادامه با تاکید بر ضرورت رشد اکوسیستم نوآوری و زیست بوم دانش بنیان افزود: در توسعه اکوسیستم، در وهله اول نیازمند رفع مشکل در مهارت علمی هستیم که برخی از آن به عنوان مشکل در توسعه سرمایه نیروی انسانی یاد می‌کنند. بنیاد می‌کوشد در این مسیر شرایط شناسایی و توانمندسازی نیروی انسانی را برای پیشرفت کشور و کمک به رشد اکوسیستم نوآوری فراهم کند.
وی افزود: بدون شک هدایت افراد مستعد و نخبه باید تا نقطه اثرگذاری و ایجاد ارزش برای کشور ادامه یابد و تنها در این صورت است که رسالت و فعالیت‌های بنیاد در توانمندی‌سازی دانشجویان و نخبگان مثمرثمر خواهد بود. اکنون سوال اساسی و مهم ما در بنیاد نخبگان باید این باشد که نخبگان در چرخه خدمت به جامعه قرار گرفته و ارزش افزوده‌ای خلق می‌کنند؟
سرپرست قائم مقام بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: در حال حاضر و با توجه به امکانات و سیاست‌های معاونت علمی و فناوری، یکی از بهترین محل‌ها برای جذب مستعدان و نخبگان، معاونت علمی است که می‌تواند با توجه به برنامه‌های متعدد حمایتی و ارتباط گستره با شرکت‌های دانش بنیان و صنایع کوچک و بزرگ، امکان بهره‌مندی از ظرفیت اجتماع نخبگانی را در هماهنگی‌ و همکاری با بنیاد فراهم آورد.
باقری‌مقدم در ادامه ضمن اشاره به برنامه‌های متعدد بنیاد در گسترش اجتماع نخبگانی در قالب طرح‌های متنوع از حوزه دانش‌آموزی تا حوزه‌های دانشگاهی و اساتید، بر ضرورت ایجاد بستر مناسب برای معرفی بهتر و بیشتر این طرح‌ها تاکید کرد و ادامه داد: مهمترین دغدغه بنیاد به کارگیری نخبگان در حل مسائل واقعی کشور است، مسائلی که در خور حل آن هستند و نه اشتغال به هر قیمتی، اشتغال در فرایندهایی که باعث حل مسائل کشور در حوزه‌های فناورانه و حتی حوزه‌های غیر فناورانه از جمله حل مشکلات اجتماعی و مسائل فرهنگی جامعه است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source