برترین‌های جایزه روز جهانی آینده معرفی شدند.
به گزارش ایسنا، جایزه “روز جهانی آینده” با حمایت جمعی از نهادها و مراکز تحقیقاتی فعال در حوزه آینده پژوهی کشور و همچنین اساتید، خبرگان و محققان این حوزه با هدف ترویج، ارائه الگوها و استانداردسازی فعالیت های آینده پژوهی کشور از طریق شناسایی و معرفی بهترین پژوهش ها و فعالیت های آینده پژوهی، برگزار می‌شود.
حوزه‌های موضوعی این جایزه شامل “آینده پژوهی سلامت”، “آینده پژوهی فرهنگی – اجتماعی” و “آینده پژوهی علم و فناوری” است.
“تالیف و ترجمه کتاب”، “طرح‌های پژوهشی”، “رساله‌های دکترا و پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد”، “مقالات علمی”، “گزارش‌های سیاستی؛ تحلیلی – نوآورانه و یادداشت های ترویجی” و “فعالیت‌های آموزشی، ترویجی” از جمله طرح‌های مورد داوری در این جایزه است.
سومین دوره “جایزه روز جهانی آینده” برگزار و برترین‌های آن معرفی شدند.
برترین‌ها به این شرح است:
سحر کوثری از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در بخش محقق برگزیده سال
مرکز آموزش عالی طلوع مهر در بخش فرآیند آموزشی
مرتضی شعبانی، محمدامین فقیه و فرجاد نظری‌زاده در بخش کتاب-ترجمه
رضا پاینده در بخش رساله دکتری
محمدهادی قاسمی در بخش پایان نامه کارشناسی ارشد
محمدمهدی دوالفغار زاده و همکاران در بخش مقاله بزگریده
هیات داوران در بخش طرح تحقیقاتی را اثری را انتخاب نکرد ولی طرح “طراحی سیستم پیشنگر مدیریت انرژی” دانشگاه اصفهان را شایان توجه دانست.
انتهای پیام

source