در این شماره از بسته اخبار علم و فناوری ایسنا، خبرهایی از تأثیر بحران اوکراین بر ایستگاه فضایی بین‌المللی، گزارشی تازه درباره آثار تغییرات اقلیمی، کشف کاربری سازه باستانی «استون‌هنج» و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم.
مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر:‌امیرحسین شهسواری / گوینده: محمد جلائی

source