محققان شارژری سیلندری شکل ابداع کرده اند که می تواند میدان مغناطیسی دونات شکل ایجاد و تمام دستگاه های اطرافش را شارژ کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، به طور معمول شارژهای وایرلس در یک جهت میدان مغناطیسی منتشر می کنند و به همین دلیل قابلیت شان برای شارژ یک باره چند دستگاه به طور همزمان محدود است.
دراین میان یک شارژر جدید ابداع شده که قادر به انتشار میدان مغناطیسی به شکل دونات است و می تواند همزمان چند دستگاه را شارژ کند.
گروهی از محققان دانشگاه آلتو ( Aalto University) فنلاند به رهبری «نام- ها- وان» یک سیستم ساده ابداع کرده اند که قلب آن یک سیم پیچ برق سیلندری شکل است که سیم های آن در قسمت های بالا و پایین در جهت های مخالف پیچیده شده اند و یک پل Z شکل دو سر آنها را بهم متصل می کند.
در بیانیه دانشگاه آمده است: از آنجا که جریان برق در دو جهت مخالف منتشر می شود، آنها میدان های مغناطیسی مکمل تولید می کنند. در قسمت بالا یک میدان جریانی از وسط سیم پیچ به سمت خارج ایجاد می کند، یک میدان دیگر جریان از وسط سیم پیچ در قسمت انتهایی به وجود می آورد.
در نتیجه یک میدان مغناطیسی حلقه ای شکل به وجود می آورد که وسط شارژر سیلندری را دربر می گیرد. هر دستگاه الکترونیکی که در نزدیکی این حلقه قرار گیرد، بدون در نظر گرفتن جهت یا موقعیت اش به طور کارآمد شارژ می شود. قدرت میدان مغناطیسی نیز برای انسان ایمن است.
محققان هم اکنون مشغول ارتقای قدرت این شارژر هستند و سعی دارند از ایمن بودن آن اطمینان حاصل کنند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source