ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری فراخوانی در حوزه سلامت محصولات کشاورزی و تولید کودهای زیستی ماندگار و کارآمد منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، استفاده از کود و آفت‌کش‌های زیستی یکی از حلقه‌های اولیه تحقق کشاورزی پایدار و تامین غذای سالم است. تولید این نوع کودها به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق بیشتر می‌شود.
برای تحقق این موضوع، فراخوان حمایت از طرح‌های زیست‌فناورانه در حوزه کود و آفت‌کش منتشر شده است تا دستیابی به کشاورزی سالم و تامین امنیت غذایی مردم با کمک ایده‌های نوآورانه و فناورانه شتاب گیرد. ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری دبیرخانه فناوری‌های نوین کشاورزی اقدام به جذب طرح‌های نوآورانه و کاربردی در این حوزه کرده‌اند.
طرح‌های زیستی پیشنهادی برای تولید بار اول، توسعه مقیاس، توسعه بازار و طرح‌های با قابلیت کاهش وابستگی یا افزایش صادرات در زمینه‌های «توسعه تولید کودها و آفت‌کش‌های زیستی، بیوشیمیایی و شیمیایی» و «بهبود کارایی و افزایش ماندگاری کودها و آفت‌کش‌ها» مورد حمایت قرار می‌گیرد.
از دیگر اولویت‌های حمایتی این فراخوان می توان به «تولید ترکیبات هیومیک، اسیدهای آمینه، بیوجار، عصاره جلبک و غیره» و «تولید کودهای بیوکمپوست» اشاره کرد. این طرح‌ها باید آمادگی حضور در بازار را داشته باشند. همچنین وجود زیرساخت تولید یا امکان همکاری با سایر شرکت‌های تولیدی، بهره برداری از فناوری های جدید و کارآمد در توسعه محصول و امکان اخذ مجوزات لازم برای طرح‌ها ضروری است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source