دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه ۱۲ نفر از اعضای حقوقی دوره قبل در ترکیب جدید حضور ندارند، گفت: این موضوع به این معنی نیست که در فعالیت‌های این شورا مشارکت نخواهند داشت. اعضایی که در ترکیب جدید حضور ندارند درصورتی‌که دستور مرتبط با آن‌ها باشد به جلسه دعوت می‌شوند و حق رأی نیز دارند، لذا شکل اعضای دائم و اعضای غیر دائم که بر اساس اقتضاء دستور جلسه دعوت خواهند شد در شورا شکل می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، دکتر سعید رضا عاملی در هشتصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی از برگزاری جلسه با ترکیب جدید حقوقی خبر داد و اظهار کرد: امروز در این جلسه بیانات و نظرات مقام معظم رهبری در مورد سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان و ابلاغ شد. در این جلسه مقرر شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس نظرات مقام معظم رهبری و بر مبنای محورهای موردتوجه ایشان تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
وی تاکید کرد: دوازده نفر از اعضای قبلی حقوقی در ترکیب جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور ندارند البته این موضوع به این معنی نیست که در فعالیت‌های این شورا مشارکت نخواهند داشت. اعضایی که در ترکیب جدید حضور ندارند درصورتی‌که دستور جلسه، مرتبط با آن‌ها باشد به جلسه دعوت می‌شوند و حق رأی نیز دارند، لذا شکل اعضای دائم و اعضای غیر دائم که بر اساس اقتضاء دستور جلسه دعوت خواهند شد در شورا شکل می‌گیرد.
دکتر عاملی افزود: مقرر شد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر همین اساس چهار کارگروه تشکیل دهد. البته تشکیل ۴ کارگروه تخصصی به معنای یک کار طولانی‌مدت نیست و در جلسه پایان سال که ۲۴ اسفندماه برگزار خواهد شد، جمع‌بندی نهایی صورت می‌گیرد تا بتوانیم در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند بازنگری شده را نهایی و تصویب کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه اشاره‌ای به ترکیب جدید این شورا نیز داشت و اظهار کرد: ترکیب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با این رویکرد که شورا چابک‌تر شود و تصمیم‌گیری در صحن شورا بتواند با تمرکز و دقت بیشتری صورت بگیرد، مشخص شد. در ترکیب جدید رؤسای سه قوه حضور دارند؛ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش‌وپرورش عضو هستند و همچنین دو رئیس سازمان صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان به‌علاوه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای حقوقی را تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: دوازده نفر از اعضای قبلی حقوقی در ترکیب جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور ندارند البته این موضوع به این معنی نیست که در فعالیت‌های این شورا مشارکت نخواهند داشت. اعضایی که در ترکیب جدید حضور ندارند درصورتی‌که دستور مرتبط با آن‌ها باشد به جلسه دعوت می‌شوند و حق رأی نیز دارند، لذا شکل اعضای دائم و اعضای غیر دائم که بر اساس اقتضاء دستور جلسه دعوت خواهند شد در شورا شکل می گیرد.
به گزارش روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی افزود: چابک سازی در شورای عالی صورت گرفته است. در دوره قبل تعداد اعضای حقیقی کاهش پیدا کردند و مجموعه ۴۳ نفره شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک مجموعه ۲۸ نفره تبدیل‌ شده است که هم تعداد اعضاء حقیقی و هم اعضاء حقوقی کم شده‌اند.
دکتر عاملی از توجه ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نهاد تأثیرگذار خانواده سخن به میان آورد و اظهار کرد: محور کانونی توجه دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس سند تحول شورا و بر اساس نظرات حکیمانه مقام معظم رهبری؛ توجه به جامعه، مردم و فرهنگ است و همچنین نهاد خانواده به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی محل توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: سلامت زنان و خانواده، تضمین کننده سلامت جامعه است و حمایت درست از خانواده به‌عنوان شاکله اصلی اجتماعی و توانمندسازی آنان بنیان اساسی است که نشاط و سلامت اجتماعی مبتنی بر ارزش‌های الهی و دینی را تأمین می‌کند.
وی در ادامه به‌ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان جامعه و مردم اشاره‌ کرد و گفت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی این رویکرد به‌صورت جدی وجود دارد که از ظرفیت‌های نخبگانی و ظرفیت‌های مردمی در سازوکارهایی که برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فراهم می‌شود، بهره گرفته شود. امیدوار هستیم تا جلسه بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی آن اصلاحاتی که در سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مبنای تدابیر رهبر معظم انقلاب باید صورت بگیرد، نهایی شود و در جلسه هشتصد و پنجاه و هشتم بتوانیم جمع‌بندی را اتخاذ کنیم.
دکتر عاملی اظهار کرد: چابک سازی در شورای عالی صورت گرفته است. در دوره قبل تعداد اعضای حقیقی کاهش پیدا کردند و مجموعه ۴۳ نفره شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک مجموعه ۲۸ نفره تبدیل‌ شده است که هم تعداد اعضاء حقیقی و هم اعضاء حقوقی کم شده‌اند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان گفت: البته کوچک‌سازی صرف به معنای چابک سازی نیست، باید کارآمدی‌های لازم به معنای تخصصی شدن و توجه و تمرکز بر موضوعات اصلی صورت بگیرد لذا چابک سازی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز موردنظر است که آن زیرساخت‌های لازم را برای دستورات و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فراهم می‌کند که ایده‌هایی که برای چابک سازی وجود دارد در جلسه آینده ارائه خواهد شد.
انتهای پیام

source