مدیر تحقیق و توسعه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: واکسن کووپارس رازی باعث افزایش ایمنی بدن به عنوان دوز یادآور «رازی کووپارس» می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر رضا بنی هاشمی با اشاره به تاثیر واکسن «رازی کوو پارس» در افزایش قابل توجه میزان آنتی بادی خنثی کننده در بدن گفت: نتایج مطالعات نشان داده افرادی که واکسن رازی را به عنوان دوز یادآور استفاده می کنند، میزان آنتی بادی خنثی کننده در بدن آن ها تا ۱۸ برابر افزایش می یابد.
وی افزود: موسسه رازی این مطالعه را روی افرادی که دو نوبت واکسن از یکی از واکسن های سینوفارم، برکت، آسترازنکا و اسپوتنیک دریافت کردند، انجام داده است.
مدیر تحقیق و توسعه موسسه رازی، ادامه داد: به تازگی نیز نتایج مطالعه ای در چین نشان داد، میزان آنتی بادی های ایجاد شده با دوز سوم واکسن کووید -۱۹ سینوفارم در افرادی که دو دوز قبلی خود را هم‌ واکسن سینوفارم تزریق کرده اند، پس از شش ماه به شدت کاهش می یابد و تزریق چهارم نیز به طور قابل توجهی آن ها را در برابر اومیکرون تقویت نمی کند.
بنی هاشمی همچنین با اشاره به صدور مجوز واکسیناسیون هترولوگ (واکسنی که از نظر پلتفرم، مشابه پلتفرم واکسن دوز اول نباشد) برای تجویز دوز بوستر در چین، گفت:در حالی که واکسیناسیون کووید در چین بر پایه واکسن های غیرفعال شروع شده بود، اما با توجه به عملکرد نه چندان مطلوب این واکسن ها به عنوان دوز یادآور، سایت بلومبرگ از مجوز تجویز دوز بوستر با استفاده از واکسن های بومی و با پلتفرم واکسن های وکتور آدنو ویروسی و نیز پپتیدی در چین خبر داد.
وی تصریح کرد: واکسن های ساخته شده بر مبنای ویروس غیرفعال برای دوز یادآور به هیچ وجه توصیه نمی شود.
مدیر تحقیق و توسعه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به ساخت واکسن رازی کووپارس بر پایه پروتئین نوترکیب گفت: این واکسن با افزایش ۱۸ برابری تولید آنتی بادی های بدن، ایمنی قابل توجهی برای مصرف کننده ایجاد می کند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source