نرم‌افزار تخصصی طراحی شبکه‌های مخابراتی نوری به منظور بهینه‌سازی راه‌حل‎‌های پیشنهادی شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات انتقال نوری در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی طراحی شد.
به گزارش ایسنا، دکتر لطف الله بیگی، عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مجری طرح در خصوص نرم‌افزار طراحی شبکه‌های مخابراتی نوری گفت: در مسیر طراحی شبکه، استفاده از نرم‌افزار طراحی، به دلیل انعطاف‌پذیری و دقت بالاتر، امری اجتناب‌ناپذیراست. ورودی‌های نرم افزار، شامل اطلاعاتی است که غالباً توسط مشتری ارائه می‌شود. این اطلاعات شامل توپولوژی، ماتریس ترافیک و اطلاعات فیبر، اعم از فاصله، نوع و میزان اتلاف است. البته در بعضی موارد، در مسیر اجرای پروژه و با انجام بازدید ایستگاه توسط کارشناسان اجرایی یک شرکت، اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت شبکه به دست می‌آید که می‌تواند برای طراحی عملی‌تر و بهینه شبکه مورداستفاده واقع شود.
وی ادامه داد: در این طرح، پیاده‌سازی نرم‌افزار شامل واحدهای Backend و Frontend طراحی شبکه های مخابراتی نوری با استخراج خروجی‌های “مدلسازی غیرخطی کانال فیبرنوری برای سیگنال های مخابراتی QAM”، “روال های بهینه کردن توابع هزینه (حداقل هزینه، حداکثر کردن حداقل SNR با برآورده شدن ماتریس ترافیک ) شامل مسیریابی، تخصیص طول موج (فرکانس)، تخصیص توان کانال‌ها”، “توسعه بهینه کردن با افزودن جای گذاری بازتولیدکننده‌های سیگنال براساس SNR ، تحقق مسیرهای حفاظت Protection و Grooming”، “توسعه بهینه کردن با افزودن سطح مدولاسیون چند بعدی، کدینگ (FEC) و شکل دهی احتمالاتی به مجموعه پارامترهای قبلی” و “طراحی روال های لایه کنترل برای سه سناریو ( i) شبکه نرم افزار محور SDN متمرکز (Centralized) کنترل توزیع شده (Distributed) ASON/GMPLS ترکیبی متمرکز و توزیع شده” صورت می‌گیرد.
بیگی تصریح کرد: “استخراج مدل غیرخطی کانال فیبرنوری برای سیگنال های مخابراتی QAM جهت استفاده در شبکه مخابراتی نوری”، “شناسایی، دسته بندی و طراحی روال‌های بهینه کردن توابع هزینه حداقل هزینه، حداکثر کردن حداقل SNR با برآورده شدن ماتریس ترافیک (شامل مسیریابی، تخصیص طول موج) فرکانس، تخصیص توان کانال ها”، “شناسایی، دسته بندی، طراحی روال های بهینه کردن مرحله ۲ با افزودن جای گذاری بازتولیدکننده‌های سیگنال بر اساس SNR، تحقق مسیرهای حفاظت Protection و Grooming”، “شناسایی، دسته بندی و طراحی روال‌های بهینه کردن مرحله ۳ با افزودن سطح مدولاسیون چند بعدی، کدینگ و شکل دهی احتمالاتی به مجموعه پارامترهای مسئله” و “طراحی روال‌های لایه کنترل برای سه سناریوی شبکه نرم افزار محور SDN متمرکز Centralized کنترل توزیع شده Distributed) ASON/GMPLS) ترکیبی متمرکز و توزیع شده از جمله مراحل انجام طرح هستند.
مجری طرح ، ابزار نرم‌افزاری منعطف طراحی شبکه پیاده‌سازی شده در محیط ابری که امکان پردازش‌های حجم بالای شبکه‌های بزرگ را فراهم می‌کند، را از جمله خروجی‌های طرح دانست و خاطرنشان کرد: شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات انتقال نوری نیاز مبرمی به این نرم‌افزار تخصصی برای بهینه‌سازی راه‌حل‌های پیشنهادی بر اساس تجهیزاتشان دارند.
انتهای پیام

source