نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم را با اعضای هیات علمی و غیربالینی وابسته به وزارت بهداشت را تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند الحاقی در تبصره ۱۲ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی در تبصره ۱۲؛ حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه ها مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه های اجرائی و دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیأت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده اند با حقوق اعضای هیأت علمی و غیر بالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسان سازی می شود.
انتهای پیام

source