فناوران و صاحبان ایده‌ای که بتوانند با طرح‌های خود مسیر توسعه صنایع غذایی را هموار کنند، برای تجاری‌سازی ایده‌های خود حمایت می‌شوند.
به گزارش ایسنا، «فراخوان حمایت از طرح های زیست فناورانه در حوزه صنایع غذایی» با اولویت «تولید طعم دهنده‌های طبیعی و سنتزی»، «تولید رنگ‌های خوراکی طبیعی و سنتزی»، «تولید استارترهای لبنی پروبیوتیک‌های صنایع غذایی» و «تولید انواع امولسیفایرها و استابلایژرها» منتشر شد.
این فراخوان به دنبال حمایت از طرح های پیشنهادی شرکت‌های فعال در حوزه صنایع غذایی برای تولید بار اول، توسعه مقیاس، توسعه بازار و طرح‌های فناورانه با قابلیت کاهش وابستگی یا افزایش صادرات است که توسط دبیرخانه فناوری‌های نوین کشاورزی و غذای ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه های متولی با هدف دستیابی به امنیت غذایی پایدار منتشر شده است.
همه فناوران می توانند طرح‌هایی را که «سطح آمادگی فناوری و سطح آمادگی بازار»، «زیرساخت تولید یا امکان همکاری با سایر شرکت‌های تولیدی»، «وجود بازار داخلی یا خارجی برای محصول»، «بهره‏‌برداری از فناوری‌های جدید و کارآمد در توسعه محصول» و «امکان اخذ مجوزات لازم برای طرح» خود را دارند، ارائه کنند.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، تمامی شرکت های دانش بنیان و خلاق، صنایع بزرگ تولیدی، هسته های فناور و دیگر شرکت ها می توانند تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ارائه طرح خود اقدام کنند.
انتهای پیام

source