صبح جمعه ۲۰ اسفند، همزمان با سراسر کشور، آزمون استخدام کادر اداری قوه قضائیه، توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در استان قزوین برگزار شد. در این آزمون که ثبت نام آن از ۱۹بهمن امسال آغاز شده بود، متقاضیان استخدام در دستگاه قضا در ۱۵ رشته، شرکت کرده بودند.
      

source