محققان با انجام پژوهشی دریافتند که دیابت بارداری می‌تواند یک عامل خطر احتمالی در بروز استرس و تنیدگی‌های پس از زایمان باشد.
به گزارش ایسنا، در این پژوهش محققان دانشگاه علوم پزشکی زابل چنین آمده است که ماه اول پس از زایمان بحرانی‌ترین زمان برای مادران بوده و با افزایش تنیدگی‌های پس از زایمان از جمله استرس، عدم پذیرش نقش مادری و تغییرات بدنی منفی و فقدان حمایت اجتماعی همراه است.
مشکلات طبی از جمله دیابت بارداری ممکن است منجر به تنیدگی‌های پس از زایمان شود. بنابراین محققان، این مطالعه را با هدف تعیین ارتباط دیابت بارداری با تنیدگی‌های پس از زایمان در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی زابل انجام داده‌اند.
داده‌های این پژوهش نشان دادند که دیابت بارداری می‌تواند یک عامل خطر احتمالی در بروز استرس و تنیدگی‌های پس از زایمان باشد و زنان در گروه دیابت بارداری، استرس درک‌شده بیشتری را تجربه می‌کنند.
در این پژوهش که توسط فاطمه ارم و با همکاری مریم کوچک‌زایی و ساناز نهبندانی انجام شده، نتیجه‌گیری‌ها نشان داد: در زنان باردار دیابتی علاوه بر کنترل قند خون باید به وضعیت روحی و روانی و عاطفی آنان و وجود علائم استرس و تنیدگی پس از زایمان آن‌ها توجه بیشتری شود تا از عوارض آن پیشگیری شود.
انتهای پیام

source