اطلاعات منتشر شده از مراکز آماری ترکیه نشان از آن دارد که تعداد فارغ التحصیلان زن این کشور در حال افزایش است.
به گزارش ایسنا به نقل از یودبلیونیوز، بر اساس آخرین داده های منتشر شده توسط موسسه آمار ترکیه‌ای (TÜIK)، زنان حدود ۴۹.۹ درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهند،
این مرکز اعلام کرد: میزان فارغ التحصیلان زن از دانشگاه‌های ترکیه در سال ۲۰۰۸ میلادی ۷.۶ درصد بوده و در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۹.۹ درصد رسیده است. 
در گزارش این مرکز، زنان ۴۹.۹ درصد و مردان ۵۰.۱ درصد از کل جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند. بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰، نسبت افراد ۲۵ ساله و بالاتر که حداقل یک سطح تحصیلات را گذرانده‌اند در کل جمعیت از ۸۱.۱ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۹۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
نرخ زنان ترکیه با حداقل یک سطح آموزشی نیز از ۷۲.۶ درصد به ۸۷.۷ درصد طی یک دهه افزایش یافته است.
نتایج نشان می دهد که نرخ اشتغال زنان در سال جاری کمتر از نیمی از نرخ اشتغال مردان بوده است. نسبت افراد بالای ۱۵ سال و شاغل در ترکیه، در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۴۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۰ بوده است.
از این میزان، حدود ۲۶.۳ درصد  زن و مابقی مرد بودند.
انتهای پیام 

source