جزئیات مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر اعلام شد بر این سایت داوطلبان از امروز می توانند در این مرحله ثبت نام کنند.
به گزارش ایسنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد؛ به دنبال انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر در ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ و همچنین اطلاعیه‌های قبلی درخصوص آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر (موضوع تکلیف بند ج ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع آزمون استخدامی ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰) مرحله تکمیل ظرفیت تعیین شد.
این مرحله در راستای اجرای بند (۱۲) بخش هفتم (تذکرات مهم) دفترچه راهنمای ثبت‌نام یاد شده و با توجه به اینکه ظرفیت برخی از شغل محل‌های دستگاه‌های اجرایی حاضر در آزمون یاد شده تکمیل نشده، این امکان برای متقاضیان پذیرفته نشده‌ای که در آزمون استخدامی مربوطه شرکت کرده‌اند، فراهم شده تا در صورت دارا بودن شرایط احراز اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.
متقاضیان پذیرفته نشده می توانند از امروز یکشنبه ۲۲ اسفند تا پنجشنبه ۲۶ اسفند به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کرده و نسبت به انتخاب شغل محل‌های جدید از بین شغل محل‌های اعلام شده، اقدام کنند.
متقاضیان همچنین ضرورت دارد با در نظر داشتن شرایط اطلاعیه ای که امروز منتشر شده است، جهت اطلاع از شرایط احراز تحصیلی و شرایط اختصاصی دستگاه‌های پذیرنده، دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر را مطالعه کنند. دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس است.
با توجه به اینکه، این مرحله از آزمون صرفاً جهت تکمیل ظرفیت شغل محل‌های فاقد فرد پذیرفته شده نهایی در آزمون فوق‌الذکر است، بنابراین صرفا متقاضیانی که در آزمون استخدامی مربوطه شرکت کرده باشند، مشروط به دارا بودن شرایط ذیل مجاز به انتخاب شغل محل‌های اعلام شده هستند: در صورت معرفی برای مرحله بررسی مدارک، به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام نشده‌اند.
متقاضیان می‌توانند با توجه به شرایط احراز اعلام شده، نسبت به انتخاب شغل محل‌هایی که شرایط احراز آنها را دارند، به ترتیب اولویت، حداکثر پنج (۵) شغل محل از همان رشته شغلی که در جلسه آزمون آن شرکت کردند، اقدام کنند.
در مرحله تکمیل ظرفیت، متقاضیان براساس ترتیب نمره مکتسبه در سقف هر یک از اولویت‌های انتخابی و با توجه به ظرفیت‌های اعلام شده در این مرحله پذیرفته خواهند شد.
پذیرش متقاضیان در هر یک از شغل محل‌ها صرفاً براساس نمره مکتسبه آن‌ها و در رقابت با سایر متقاضیان ضمن درنظر گرفتن اولویت انتخاب شغل محل‌ها صورت خواهد پذیرفت.
در صورت قبولی متقاضیان در هر کدام از اولویت‌ها، بعد از اعلام نتیجه امکان جابجایی و تغییر اولویت وجود ندارد، لذا متقاضیان در خصوص انتخاب ترتیب اولویت‌ها دقت لازم را داشته باشند.
فهرست نهایی شغل محل های مرحله تکمیل ظرفیت آزمون بنیاد شهید سال ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش قابل دسترس است.
انتهای پیام

source