دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال تحصیلی آینده در رشته نانو فناوری پزشکی دانشجوی دکتری تخصصی پذیرش می کند.
به گزارش ایسنا، دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد؛  با توجه به امکانات، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و اعضای هیئت علمی درخواست تاسیس رشته نانو فناوری پزشکی و  به استناد رای صادره در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه ­های علوم پزشکی با راه­ اندازی این رشته در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در این دانشگاه موافقت شد.
دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران از سال تحصیلی ۱۴۰۱ در رشته نانو فناوری پزشکی با ظرفیت پذیرش دو دانشجو برای یک دوره دانشجو پذیرش می کند.
رشته نانوفناوری پزشکی رشته‌ای چند حیطه ای و موضوعی بین رشته‌ای است که از تلفیق علوم مختلف مانند فیزیک، شیمی ، زیست شناسی ، داروسازی و پزشکی با یکدیگر به وجودآمده و دانش آموختگان آن در سطوح مولکولی و اتمی به موضوعاتی نظیر روش های نوین سریع و دقیق تشخیص بیماری ها به ویژه بیماری های صعب العلاج، داروهای هوشمند، بافت های مصنوعی، تجهیزات پزشکی در سطح نانو مانند نانوروبات ها و نظایر آن می پردازد و از این طریق کیفیت زندگی انسان را بهبود می بخشد.
با توجه به سرعت روزافزون رشد در علم و فناوری نانو پزشکی و ایجاد تحولات در کیفیت زندگی، بدیهی است تربیت متخصصین آشنا به علوم و فنون جدید اهمیت و توجه بیشتری را می طلبد و برمبنای این وظیفه، تربیت و توسعه نیروی انسانی متخصص در سطح دکتری تخصصی(Ph.D) نانو فناوری پزشکی به عنوان رساله اصلی برنامه آموزشی دوره مذکور تلقی می شود.
انتهای پیام

source