طرح سیستم جدایش غیرانفجاری ماهواره با سطح شوک مکانیکی پایین از سوی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، گواهی اعتبارسنجی دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، طرح اختراعی «سیستم جدایش غیر انفجاری ماهواره با سطح شوک مکانیکی پایین» که از سوی پژوهشگران پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی به ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده بود، توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران اعتبارسنجی و تأیید شد.
دکتر حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در این باره گفت: غالب سیستم‌های جدایش موجود در کشور از نوع کلمپ- باند و کمربند انفجاری است که در هر دو مورد سطح شوک مکانیکی ناشی از کارکرد المان‌های انفجاری بالا است. با توجه به اینکه محموله‌های فضایی همگی نسبت به اعمال شوک‌های مکانیکی حساس هستند، نیاز به سیستم جدایش با سطح شوک پایین در کشور به صورت جدی احساس می‌شد. از این‌رو، سیستم جدایش شوک پایین به همین منظور طراحی و ساخته شده است.
وی توضیح داد: سامانه جدایش باید استحکام کافی در برابر نیروهای وارده در طول پرواز را داشته باشد و در زمان مناسب، حامل و محموله را با سرعت مشخص از یکدیگر جدا کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که جرم آن کمینه باشد و حداقل شوک را به محموله وارد کند.
دکتر صمیمی در تشریح این اختراع گفت: مکانیزم طراحی شده شامل دو رینگ واسط است که یکی به ماهواره و دیگری به ماهواره‌بر متصل است. این مکانیزم دارای تعدادی قطعات گوه‌ای شکل از جنس آلومینیوم است که این دو رینگ واسط را در حین پرتاب به یکدیگر متصل می‌کند. این مکانیزم دارای یک رینگ ارتجاعی است که پیش‌بار لازم را به قطعات گوه‌ای شکل، جهت قفل مکانیزم وارد می‌کند. پیش‌بار مورد نظر در نقطه مناسب مداری به کمک یک موتور الکتریکی و یک عملگر خطی تعبیه شده، خنثی شده و جدایش صورت می‌گیرد. در این مکانیزم، تعدادی فنر فشاری برای ایجاد سرعت اولیه جدایش برای ماهواره تعبیه شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این نوع مکانیزم، با حذف المان‌های انفجاری موجود در سیستم‌های رایج جدایش و استفاده از موتورهای الکتریکی، شوک‌های مکانیکی فرکانس بالای ناشی از انفجار، حذف می‌شود و جدایش ماهواره از ماهواره‌بر به صورت ایمن به کمک موتور الکتریکی صورت می‌گیرد. در فرایند جدایش ناشی از این نوع مکانیزم، چون فرایند غیرانفجاری است، هیچ‌گونه ترکشی که سبب آسیب رسیدن به محموله‌های فضایی شود، ایجاد نمی‌شود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source