دانشگاه تربیت مدرس شرایط، ضوابط و تسهیلات دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱ در مقطع دکتری رشته‌های دانشکده علوم پزشکی خود را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، بر این اساس، دانشجویان دارای رتبه‌های برتر دوره روزانه در آزمون ورودی (در رشته‌هایی که حداقل ۳ دانشگاه دولتی در آنها پذیرش دانشجو دارند)، هدیه‌هایی به شرح اعطا می‌کند.
 دانشجویان رتبه اول آزمون: ۱۵ میلیون تومان
دانشجویان رتبه دوم آزمون: ۱۲ میلیون تومان
دانشجویان رتبه سوم آزمون : ۱۰ میلیون تومان
با اعلام دانشگاه تربیت مدرس، یک سوم مبلغ هدیه تا پایان نیمسال دوم تحصیلی و باقی‌ مانده در نیمسال‌های بعدی و براساس پیشرفت تحصیلی دانشجو در طول تحصیل پرداخت می‌شود.
همچنین، برای حمایت از رساله کلیه دانشجویان دوره روزانه، رسال نظری حداقل پنج میلیون تومان و رساله تجربی حداقل شانزده میلیون تومان اعتبار پژوهشی در نظر گرفته شده است.
دانشگاه تربیت مدرس به دانشجویان دارای رتبه‌های برتر دوره روزانه  در آزمون سراسری (در رشتههایی که حداقل ۳ دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری پذیرش دانشجو دارند) اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) علاوه بر اعتبار پژوهشی رساله به شرح زیر اعطا می کند.
 دانشجویان رتبه اول آزمون سراسری : هفت میلیون تومان گرانت
دانشجویان رتبه دوم آزمون سراسری : پنج میلیون تومان گرانت
دانشجویان رتبه سوم آزمون سراسری: چهار میلیون تومان گرانت
این دانشگاه به دانشجویان رتبه اول  در رشته‌هایی که حداقل ۴ دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری پذیرش دانشجو دارند، مبلغ هفت میلیون تومان وام قرض‌الحسنه بلند مدت با شرایط و ضوابط معاونت دانشجویی پرداخت می‌نماید.
کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در هر سال متناسب با تعرفه مصوب دانشگاه براساس بودجه و اعتبارات مربوط و میزان کارکرد دانشجویان اقدام میگردد. حداقل مبلغ پرداختی حدود ۴۰ درصد تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرده که با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاه‌ها، واگذاری خوابگاه صرفاً به صورت مجردی فقط به آن دسته از دانشجویان روزانه تعلق خواهد گرفت که رتبه آنها در آزمون دکتری یک تا پنج باشد. ضمناً اختصاص خوابگاه به طور تدریجی در طول نیمسال‌های اول و دوم صورت می‌پذیرد.
 مدت سکونت نیز حداکثر تا پایان نیمسال هشتم در مقطع دکتری با پرداخت نقدی اجاره‌ بها با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجویان در ابتدای هر نیمسال است.
با اعلام دانشگاه تربیت مدرس، این دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است و متقاضیان متأهل واجد شرایط دریافت کمک ودیعه مسکن، براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجاز به درخواست وام مذکور هستند.
انتهای پیام

source